Informuojame, kad UAB „Inmodenta“ vartotojų duomenis tvarko teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Kas tai?

Šiame puslapyje rasite asmens duomenų tvarkymo sąlygas Jums naudojantis interneto svetaine www.inmodenta.lt (toliau – Svetainė), registruojantis į vizitą, lankantis mūsų socialinių tinklų paskyrose ir bet kokiu kitu būdu susisiekiant su mumis.

Atidžiai perskaitykite šiame puslapyje pateikiamą informaciją tam, kad suprastumėte, kokią praktiką taikome tvarkydami Jūsų asmens duomenis. Perskaitę šią informaciją, Jūs sužinosite, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės.

Papildoma informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama paslaugų sutartyse ir kituose su asmens duomenų tvarkymu susijusiuose dokumentuose. Su šiais dokumentais galite susipažinti atvykę pas mus adresu Savanorių pr. 271, Kaunas.

Kas mes?

Šiame puslapyje nurodytų asmens duomenų valdytojas – UAB „Inmodenta“, juridinio asmens kodas 301532906, adresas Savanorių pr. 271, Kaunas (toliau – „Inmodenta“, mes).

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Šiame puslapyje aptariame, kaip yra tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:

 • Asmens duomenys, kuriuos tiesiogiai pateikiate mums per registracijos anketą Svetainėje, el. paštu, telefonu ir / arba socialiniuose tinkluose: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pageidaujamos paslaugos rūšis, registracijos data, ankstesnių apsilankymų istorija ir Jūsų komentarai;
 • Asmens duomenys, kuriuos galime rinkti Jūsų apsilankymo Svetainėje metu: interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, ir kt. Duomenys yra renkami naudojant slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas (žr. dalį „Slapukai“);
 • Asmens duomenys, kuriuos gauname iš trečiųjų šalių. Galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras „Facebook” tinkle.

Jums pateikus, galime tvarkyti Jūsų specialiuosius duomenis, pvz., sveikatos duomenis.

Kokiais tikslais tvarkome Jūsų duomenis?

Mes tvarkome aukščiau nurodytus Jūsų duomenis šiais tikslais:

 • Registracijai vykdyti (užregistruoti į vizitą, pakeisti vizito laiką, atšaukti vizitą, informuoti gydytojus-specialistus ir pan.);
 • Informacijai teikti (atsakyti į Jūsų užklausas, išsiųsti pranešimą apie registracijos detales, atsiųsti priminimą apie vizitą, informuoti apie pakeistą ar atšauktą vizitą, susisiekti su Jumis dėl paslaugų teikimo, priminti apie profilaktinius patikrinimus ir pan.);
 • Atsiliepimams, komentarams publikuoti (paviešinti Jūsų atsiųstus atsiliepimus ir komentarus);
 • Tiesioginės rinkodaros tikslu (Jums atskirai sutikus, galime siųsti naujienlaiškius, informaciją apie akcijas, naujienas ir kitus komercinius pasiūlymus, vertinti ir analizuoti paslaugas (įskaitant Jūsų nuomonės apie paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą) ir pan.);
 • Svetainės veikimui matuoti ir gerinti (užtikrinti Svetainės funkcionalumą ir jį tobulinti, pasiūlyti geresnes, Jums pritaikytas paslaugas);
 • Kitiems tikslams su Jūsų sutikimu.

Kaip naudojame slapukus?

Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

Slapuko pavadinimas Aprašymas Galiojimo laikas
CONSENT Google Analytics slapukas, skirtas sesijos įgalinimui 2 metai
__cfduid Slapukas skirtas papildomoms paslaugoms palaikyti: cloudfare 1 metai
__hstc Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją 2 metai
_ga Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją 2 metai
_gid Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją 1 para
_gat Slapukas naudojamas užklausų srauto valdymui. 1 metai
CookieConsent Išsaugo dabartinio domeno naudotojo slapuko sutikimo būseną 1 metai
device_view Slapukas naudojamas vartotojo įrenginiui atpažinti, kad svetainės vaizdas būtų tinkamai pateiktas. 1 mėnuo
user_region Slapukas naudojamas vartotojo lokacijai nustatyti. 1 mėnuo
“collect”, “IDE” Slapukas naudojamas Google Analytics svetainės nustatyti naudotojo naudojamą įrenginį.
test_cookie Slapukas naudojamas patikrinti ar vartotojo naudojamas kompiuteris palaiko slapukų naudojimą.
NID Slapukas suteikia unikalų ID numerį grįžtamam ryšiui užtikrinti ir parenka atitinkamas reklamines užsklandas.
_hjIncludedInSample, _hjRecordingEnabled Slapukai naudojamas nustatyti kartotinį vartotojo apsilankymą įvairiose svetainėse ir išsaugoti statistinę informaciją.
VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, yt.innertube::nextId, yt.innertube::requests, yt-remote-cast-installed, yt-remote-connected-devices, yt-remote-connected-devices, yt-remote-device-id, yt-remote-fast-check-period, yt-remote-session-app, yt-remote-session-name, PREF Youtube.com interneto svetainės slapukai, naudojami nustatyti geriausią video kokybę, peržiūrėtų video įrašų statistiką, vartotojo youtube video grotuvo nustatymų išsaugojimui.
gps Slapukas naudojamas vartotojo mobiliuose įrenginiuose ir naudojamas nustatyti geografinei mobilaus įrenginio padėčiai.

Jei nepageidaujate, kad lankantis Svetainėje būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, galite savo naršyklėje aktyvuoti privataus naršymo funkciją.

Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

Kiek būtina aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti, su Jūsų asmens duomenimis gali susipažinti „Inmodenta“ darbuotojai.

Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

Apie Jus surinktus duomenis, kiek tai būtina, mes galime atskleisti šioms trečiosioms šalims:

 • trečiosioms šalims paslaugų teikėjams (pvz., techninių paslaugų teikėjams vykdant mūsų sutartis su šiais paslaugų teikėjais, įskaitant paslaugų vykdymą dėl naujienlaiškių siuntimo);
 • trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainės prieglobos tikslais.

Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina tvarkymo tikslams pasiekti. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į sudarytų sutarčių pobūdį, „Inmodenta“ teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimus (pavyzdžiui, reglamentuojančius archyvavimo terminą ir kt.).

Duomenys, tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, saugomi 2 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo, nebent sutikimą atšauksite anksčiau.

Kaip užtikriname Jūsų asmens duomenų saugumą?

Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, yra saugomi išimtinai Europos Sąjungos teritorijoje.

Gavę Jūsų duomenis, taikome griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad šie duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, neleistino panaudojimo ir praradimo. Nuosekliai domimės gerosiomis duomenų apsaugos praktikomis ir techninėmis priemonėmis, todėl užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys yra pasitelkiami tik siekiant įgyvendinti dar kokybiškesnes ir prieinamesnes paslaugas.

Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

Kokias teises Jūs turite?

Tvarkydami asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
 • reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai Jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 • reikalauti pateikti, jeigu tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius prašymus mums galite teikti asmeniškai arba el. paštu inmodenta@gmail.com.

Kam galite pateikti skundą?

Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atliekamo duomenų tvarkymo, pateikite jį mums raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šio puslapio pabaigoje pateiktais mūsų kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsdami išspręsti visus klausimus.

Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, www.ada.lt), nors, visų pirma, stengsimės išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

Kaip su mumis susisiekti?

Jeigu turite su asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų ar prašymų, susisiekite su UAB „Inmodenta“ (juridinio asmens kodas 301532906) el. paštu inmodenta@gmail.com arba telefonu +370 686 74 476. Adresas: Savanorių pr. 271, Kaunas.

Mes pasiliekame teisę periodiškai atnaujinti ir keisti šias duomenų tvarkymo taisykles. Apie bet kokius pasikeitimus informuosime savo Svetainėje, todėl rekomenduojame reguliariai apsilankyti ir susipažinti su aktualia taisyklių redakcija. Toliau besinaudodamas internetine svetaine ir teikdamas savo asmens duomenis, lankytojas sutinka su atliktais pakeitimais.

Paskutinis atnaujinimas 2019-10-01.